FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाँफिकोट गाउँपालिकाको दररेट आ व २०७९-०८०

७९-८० 11/29/2022 - 11:10 PDF icon baAnlss_7980 (3).pdf

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना

078/079 07/19/2022 - 12:59

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८

078/079 01/18/2022 - 03:57 PDF icon Notices-20220109121642884.pdf

गरिबी निवारणकालागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका २०७७

078/079 01/10/2022 - 22:38 PDF icon गरिबी निवारणका लागि उदम विकास कार्यत्रःम निर्देशिका.pdf

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७८

078/079 12/05/2021 - 06:57 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७८.pdf

सूची दर्ता निवेदन ढाँचा

078/079 11/30/2021 - 19:46 PDF icon सूची दर्ता निवेदन ढाँचा.pdf

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७

078/079 11/30/2021 - 06:06 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual).pdf

कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, 2078

078/079 11/29/2021 - 05:02 PDF icon MOFAGA_Notice_20211129045401.pdf, PDF icon MOFAGA_Notice_20211129045404.pdf

विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि २०७७

078/079 11/27/2021 - 23:25 PDF icon विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_Final_92 (1).pdf

कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ सार्वजनिक खर्च मितब्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड २०७८ समेत

078/079 11/27/2021 - 23:16 PDF icon 1637814693_सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८.pdf, PDF icon कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका,२०७५.pdf, PDF icon भ्रमण-खर्च-नियमावली-२०६४-3.pdf

Pages