FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम बाँफिकोट गाउँपालिका रुकुम पश्चिम

078/079 06/26/2022 - 22:08 PDF icon १ नीति तथा कार्यक्रम २०७९।३।१०.pdf

मिति २०७९।३।१० गते ११ वजे आ व २०७९।०८० को ६ औ गाउँसभामा उपस्थित हुने बारे। गाउँसभा सदस्य तथा अतिथिजन ।

078/079 06/22/2022 - 21:08

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७८।०७९ शिक्षा तर्फ स्थानीय निकाय

078/079 12/05/2021 - 06:37 PDF icon कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका शिक्षा स्थानीय निकाय २०७८।०७९.pdf

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल

078/079 11/27/2021 - 12:41 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual).pdf, PDF icon विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_Final_92 (1).pdf

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल २०७७

078/079 11/27/2021 - 12:36 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual).pdf

किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन विधि २०७७

078/079 11/27/2021 - 12:27 PDF icon किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन विधि २०७७.pdf

मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निमाण कार्यविधि २०७७

078/079 11/27/2021 - 12:24 PDF icon विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_Final_92 (1).pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्पन्न (७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम समाबेस)

७५/७६ 11/27/2018 - 14:23 PDF icon CCF_000062.pdf, PDF icon CCF_000063.pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको बिनियोजन एेन २०७७/७८

७७/७८ 08/30/2018 - 10:55 PDF icon New Doc 2020-07-17 13.08.36.pdf

बाँफिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७७/७८

७७/७८ 08/30/2018 - 10:52 PDF icon New Doc 2020-07-17 13.04.16.pdf

Pages