FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

न्यानो झोला खरीदका लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

२०८०।८१ 01/14/2024 - 17:12 PDF icon न्यानो झोला 2080-09-26notice banphikot gapa.pdf

आन्तरिक आयतर्फकाे शिलबन्दी बाेलपत्र प्रकाशन गरिएकाे बारे

२०८०।८१ 11/02/2023 - 21:52 PDF icon internal income sq 2080-081 BRM.pdf

बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना (BRM-NCB-WORKS 08-080-081)

२०८०।८१ 10/28/2023 - 06:35 PDF icon ward no 4 vaban.pdf

बोलपत्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना BRM-NCB-WORKS 09-080-81Samudayik Swasthya Vaban Nirman Project A at ward no 10/ BRM-NCB-WORKS 10-080-81-Dopte Sichai Yojana Ward No 01/ Jaremul Melgairi Kanda Rukhabang Drinking Water Project at ward no 02

२०८०।८१ 10/28/2023 - 06:30 PDF icon 9-10-11- brm notice of ncb.pdf

बोलपत्रहरुको विड सेक्युरिटी सहितको सूचना प्रकाशन गरिएको बारे ।

२०८०।८१ 10/20/2023 - 00:18 PDF icon bid notice BRM.pdf

बोलपत्र प्रकाशन गरिएको बारे ( Ward Building Construction /BRM-NCB-WORKS-08-2080-081)

२०८०।८१ 10/03/2023 - 17:50 PDF icon notice ward building.pdf

बोलपत्र प्रकाशन गरिएको बारे ( जुम्ली वस्ने डाब सेसीपातल सडक BRM-NCB-WORKS-05-080-081, किमाना सिम्तारु नेटापोखरा सडक निर्माण BRM-NCB-WORKS-06-080-08, काँडा लेखावाङ सडक निर्माण BRM-NCB-WORKS-0७-080-08)

२०८०।८१ 10/02/2023 - 02:15 PDF icon CCF_000034.pdf

RE BID of supply and delivery of scooter

२०८०।८१ 09/20/2023 - 07:03

आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको बारे (supply and delivery of medicine and medical items .SQ_BRM_GOODS_01-2080_081)

२०८०।८१ 09/19/2023 - 20:29 PDF icon loa medicine.pdf

Supply and delivery of 4WD double cab pick up 1 Motorcycle 10 and scooter 2

२०८०।८१ 09/03/2023 - 15:49 PDF icon bid notice of VEHICLE 8081.2080.05.12.pdf

Pages