FAQs Complain Problems

तपाईलाई यस बाँफिकोट गाउँपालिकाले गरेको निर्णयहरु कस्तो लाग्छ ??

राम्रो
55% (51 votes)
ठिकै
29% (27 votes)
नराम्रो
16% (15 votes)
Total votes: 93